Vitaal ZorgVast

Bij Vitaal ZorgVast geloven wij dat de gezondheidszorg beter kan door anders te denken. Het is onze drive om met onze ervaringen in de zorg en in het bouwen voor de zorg een aantrekkelijke omgeving te creëren waar patiënten/cliënten, medewerkers en bezoekers zich goed voelen.

Dit doen wij vanuit onze interesse voor de invloed van gebouw en omgeving op het welbevinden van mensen. Het is onze kracht om vanuit uw zorgvisie strategisch vastgoedbeleid uit te denken en te realiseren. Wij optimaliseren de financiering van uw huisvesting, nemen risico's over of maken ze samen met u kleiner. Vitaal ZorgVast heeft alle specialiteiten voor de ontwikkeling van zorgvastgoed in huis en werkt op een transparante wijze samen. Want alleen samen met de opdrachtgever maken wij projecten haalbaar. Wij laten u graag zien hoe.

Vitaal ZorgVast:

  • Als uw partner
  • In een transparant proces
  • Met waargemaakte afspraken
  • Door een mensgerichte en integrale aanpak
  • Creëren wij vernieuwende en toekomstgerichte huisvesting waar wij trots op zijn.

Actueel

13 november 2018

Hoogste punt Wendhorst, Heerde - woonzorgproject voor ouderen met dementie

Na een intensieve periode van voorbereiding is de realisatie van 12 zorgwoningen voor 96 bewoners in drie gebouwen momenteel in volle gang. Op 30 oktober werd het bereiken van het ‘hoogste punt’ van deze nieuwbouw gevierd.

Sectoren

Care
Cure