Care

Mensgerichte woon- en leefomgevingen

Huisvesting voor senioren en mensen met een ziekte of beperking is sterk aan ontwikkelingen onderhevig. De werelden van innovatieve technologie en mensgericht bouwen komen samen in nieuwe zorgvisies en huisvestingsconcepten die bijdragen aan het hedendaagse ideaal van ‘behoud en bevorderen van kwaliteit van leven’.

Het traditioneel gesloten karakter van instituten voor de zorg wordt open. Inclusiviteit, integratie met de wijk en buurt staan centraal. Er is een verschuiving van intra- naar extramurale zorg. Er ontstaan andere organisatievormen voor verlenen van zorg, met andere huisvestingsbehoefte en woonvormen.

Integrale benadering vastgoed

Zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers en andere initiatiefnemers staan voor de uitdaging om deze ontwikkelingen te vertalen naar hun vastgoed en gebiedsontwikkeling. Er is een integrale benadering benodigd. Waardevol vastgoed ontstaat uit de juiste combinatie van zorgvisie, toekomstbeeld, flexibiliteit, financieringsvorm en exploitatiekosten. Verduurzaming, alternatieve aanwendbaarheid en kwaliteit van de omgeving zijn daarin belangrijke aandachtspunten.

Ontwikkelaar en adviseur in huisvesting voor de zorg

Vitaal ZorgVast is gespecialiseerd huisvestingsontwikkelaar voor de zorg. Vitaal ZorgVast treedt op als ontwikkelaar en adviseur. Onze specialisten spreken de taal van vastgoed én van zorg. We zijn als geen ander in staat om op basis van visie de gewenste onderlinge verbindingen te leggen en dit te vertalen in vastgoedconcepten, zowel op objectniveau als in gebiedsontwikkeling. Het maken van toekomstgerichte en betaalbare huisvesting waarbij de gebruiker voorop staat is ons doel. We streven daarbij altijd naar een goede balans tussen investeringen, vastgoed- en zorgexploitatie. Een goede samenwerking met onze opdrachtgevers is daarvoor de basis.