Projectontwikkeling Care

Uitgangspunt van onze ontwikkelingen is dat door sturing op investerings- én exploitatiekosten huisvesting ook na oplevering, over de exploitatietermijn, betaalbaar blijft. Flexibiliteit en alternatieve aanwendbaarheid zijn van belang voor de toekomst.

Betaalbare huisvesting

Onze aanpak sluit naadloos aan bij de nieuwe financiële realiteit in de zorg. Vitaal ZorgVast treedt op als risicodragend projectontwikkelaar in samenwerking met investeerders of beleggers. Projectontwikkeling kan ook tot stand komen vanuit eigendom door de zorginstelling. In de aanloopfase van de ontwikkeling van huisvesting worden investeringskosten, vastgoedexploitatie en zorgexploitatie door ons samengebracht om van daaruit een gezonde vastgoedinvestering tot stand te brengen. Dit is de basis voor het opstellen (of bijstellen) van een Programma van eisen, het ontwerp, realisatie en exploitatie.

In samenwerking met opdrachtgevers

Wij werken plannen uit in zeer nauwe samenwerking met de zorgorganisatie en haar gebruikers. Ieder zorggebouw moet kunnen meebewegen: met toekomstige nieuwe visies, verder geavanceerdere technologie, andere doelgroepen, nieuwe functies en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit stelt hoge eisen aan het vastgoed en de inrichting ervan: flexibiliteit, hergebruik, uitstraling, comfort, duurzaamheid en financiële lasten. Het is onze zorg om deze eisen samen te laten gaan in waardevol vastgoed.