Cure

Betaalbaar en toekomstbestendige huisvesting voor ziekenhuizen

Concentreren of spreiden. Efficiënte productieprocessen binnen een menselijk healing environment. Samenwerken in de keten. Sturen op gezondheidswinst. Ontwikkeling van medische technologie. E-health. nieuwe wet- en regelgeving. Marktwerking. Financiële risico’s. De ontwikkelingen waar ziekenhuizen mee geconfronteerd worden zijn omvangrijk en divers. De gebouwde omgeving rondom kwalitatief goede zorg wordt hierbij steeds belangrijker. De technologie ontwikkelt zich in een snel tempo en de vergrijzing stelt nieuwe eisen aan zorgverlening. Aan ziekenhuizen de uitdaging om mee te ademen met de tijd.

Integrale vastgoedstrategie

Ziekenhuizen moeten een onderscheidende koers bepalen. Ze staan voor de uitdaging om hun vastgoedstrategie aan te passen aan de eisen van zowel vandaag als morgen. Dat vraagt om slimme oplossingen, een vastgoedstrategie is maatwerk. De nieuwe huisvesting kan niet los gezien worden van de omgeving. Het aanvullende dienstenaanbod en de daarvoor te realiseren gebiedsontwikkeling zijn sleutelfactoren geworden voor een duurzame toekomst. Binnen dit spanningsveld levert Vitaal ZorgVast als vastgoedpartner toegevoegde waarde.

Projectontwikkeling en advies

Vitaal ZorgVast brengt de investeringen, vastgoedexploitatie en zorgexploitatie bijelkaar. Vanuit deze brede basis maken wij maatwerk plannen voor financiering, ontwikkeling en exploitatie van huisvesting. Het creëren van langjarig betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed is ons doel. Vitaal ZorgVast ontwikkelt nieuwbouw- en renovatieplannen risicodragend. Ook adviseren wij in huisvestingsvraagstukken op het gebied van financiering, investering en exploitatie. Zowel in projectontwikkeling als in advisering werken wij op transparante wijze samen met onze opdrachtgevers en delen met hen onze creativiteit en knowhow. Partnerschap met onze opdrachtgevers en een integrale benadering van huisvestingsvraagstukken maakt onze werkwijze uniek.