Bouwteampartner Cure

Het betrekken van een bouwer in een ontwerptraject van een ziekenhuis komt steeds vaker voor. Deze trend, het werken met een bouwteampartner, past bij de tijd waarin ziekenhuizen alle zeilen bijzetten om financiële risico’s te vermijden.

DBMO met bouwteampartner

Door het vroegtijdig betrekken van een bouwteampartner kan vroegtijdig zekerheid ontstaan over de prijsvorming, de planning en een middel om de technische expertise van de bouwer in te brengen. Het biedt daarnaast de kans om expertise op het gebied van exploitatie onderdeel te maken van de verantwoordelijkheid van de aannemer. Zo ontstaat er een extra impuls voor het realiseren van een plan met lage exploitatiekosten en voor het toepassen van duurzame maatregelen. Naast het ontwerpen (Design), bouwen (Build), wordt ook vaak het onderhoud (Maintain & Operate) geïntegreerd in de opdracht. Dit vereist van de bouwer de capaciteit om een opgave integraal op te pakken. Daarnaast vraagt het om een actieve rol in het ontwerpproces en de afstemming met de gebruikers.

Brug tussen ziekenhuisorganisatie en bouwer

Op het moment van contractvorming is het ontwerpproces en de visieontwikkeling van de nieuwe ziekenhuisorganisatie vaak nog in volle gang. Voor DB(M)(O)-opgaves bij ziekenhuizen vervullen wij sleutelposities in de projectorganisatie door een brug te slaan tussen het ziekenhuis en de bouwer. Onze rol is om hierin, met focus op het bedienen van de klant, de afstemming met gebruikers, ontwerpbeslissingen en besluitvorming in zorgorganisaties te ondersteunen. Door onze expertise in het realiseren van ziekenhuizen en doordat we de taal spreken van de zorgorganisaties kunnen we de samenwerking ondersteunen. Het overnemen van de regiefunctie van het ziekenhuis in aansturen van ontwerp- en bouwteams is daarbij mogelijk. Zowel tijdens de ontwerp-, realisatie- als exploitatiefase. Voor grote nieuwbouwopgaven alsmede kleine renovatieopgaven.

Door het verbinden van de wereld van de ziekenhuisorganisatie en bouwende organisatie ontstaan gebouwen die state-of-the-art zijn, toekomstbestendig en waar de continuïteit van zorg optimaal geborgd is.