Projectontwikkeling Cure

Onze aanpak in projectontwikkeling is erop gericht om op basis van een zorgvastgoed business case de vastgoedpositie van een ziekenhuis te verbeteren. In de business case komen uw zorgvisie, zorgexploitatie, de programmatische kaders en financiële uitgangspunten samen.

Wij kunnen met u een partnerschap aangaan waardoor er een gedeeld belang ontstaat in de (her-)ontwikkeling van uw vastgoed.

Partner in projectontwikkeling

Vitaal ZorgVast stelt zich op als partner van het ziekenhuis bij projectontwikkeling. Samen met de ziekenhuisorganisatie stellen we de zorgvastgoed businesscase op. Wij worden medeverantwoordelijk voor het resultaat. Transparantie en toetsing aan marktconformiteit zijn essentieel voor het wederzijds vertrouwen. Onze aanpak geeft u vroegtijdig inzicht, vormt de basis voor uw vastgoedstrategie, interne besluitvorming en geeft de mogelijkheid geïdentificeerde risico’s van aanpassingen in uw vastgoed uit te besteden.

De integrale, risicodragende aanpak passen we toe op zowel nieuwbouw, transformatie, renovatie, huren of verhuren van huisvesting of terrein. Zowel grootschalig in nieuwbouw van een compleet ziekenhuis als kleinschalig met interne verbouwingen op de bestaande locatie.

Zekerheid in investerings- en exploitatiekosten

Door de gezamenlijk opgestelde business case en daarbij vastgelegde afspraken ontstaat tijdwinst en zekerheid in de planuitwerking. Wij gaan een belofte aan over prijsvast, snel en soepel bouwen. Vitaal ZorgVast is erop gericht prestaties te leveren die zekerheid en bovenal kwaliteit bieden. Wij borgen dat het ziekenhuis zich tijdens de planontwikkeling, realisatiefase en exploitatiefase kan richten op het optimaal uitvoeren van haar primaire taak. Gezamenlijk werken we aan de kwaliteit die nodig is voor een stevige concurrentiepositie in de regio en een optimale omgeving voor patiënten en medewerkers.