Hoogste punt Wendhorst, Heerde - woonzorgproject voor ouderen met dementie

13 november 2018 15:06 - Vitaal ZorgVast bv

Na een intensieve periode van voorbereiding is de realisatie van 12 zorgwoningen voor 96 bewoners in drie gebouwen momenteel in volle gang. Op 30 oktober werd het bereiken van het ‘hoogste punt’ van deze nieuwbouw gevierd.

Bij Viattence gaat het over de mens achter de bewoner. De nieuwe locatie Hofje Wendakker is daar helemaal op ingericht. Met bijvoorbeeld beneden wonen en boven slapen, precies zoals men dat thuis gewend was.

Technisch is het project ook van deze tijd; in de voorbereiding is gebruik gemaakt van een digitaal model, waarin hetgeen nu buiten gerealiseerd wordt in een digitale omgeving al gebouwd is. In het digitale model hebben we samen met Viattence, architect Van Veen, BAM Bouw & Techniek en nog vele andere partijen bereikt dat er eigenlijk geen verrassingen meer op de bouwplaats zijn. Verlichting, domotica, toegangscontrole en alle andere specifieke zorgvoorzieningen zijn voor een heel groot deel in de vloeren verwerkt. Door dit ook uit het zicht te hebben wordt ook dit ‘net als thuis’.

De verwachte bouwkundige oplevering is medio 2019, waarna het inhuizen kan aanvangen.