Met lego bouwen aan de toekomst van de zorg

21 september 2017 17:45 - Vitaal ZorgVast bv

De wereld van de zorg is zeer dynamisch en de vernieuwingsdrift is groot. Reden voor Vitaal ZorgVast om 25 personen met verschillende expertises uit de zorg, bouw, beleid en technologie bij elkaar te brengen en kennis en inzichten te laten delen. Met als vraagstelling: Welke kansen zijn er voor de zorgomgeving van de toekomst? En het antwoord gaven zij met behulp van lego.

Lego Serious Play

De workshop werd geleid door Menno Lammers, gecertificeerd LEGO® SERIOUS PLAY® facilitator. Deelnemers bouwden individueel creaties en vertelde daarna hun verhaal over uiteenlopende thema’s zoals ‘mijn gezondheid’ en ‘de ideale zorgomgeving’. Ieders persoonlijke inzicht en kennis werd beeldend en verhalend gedeeld met Lego. Nieuwe inzichten en het delen van drijfveren leidde tot interessante discussies en opende deuren voor toekomstige samenwerkingen.

Van inzicht naar realisatie

Los van het inzicht om op deze manier in gesprek te gaan met elkaar, open te staan voor elkaars invalshoeken en ideeën, kwamen er ook veel actuele onderwerpen naar voren. Gezondheid van patiënt én personeel bovenaan, menselijke versus gerobotiseerde zorg en inzet van technologie om zorg te verbeteren, maar tegelijkertijd te personifiëren en minder institutioneel te maken. Lego legt nieuwe verbanden. Door interdisciplinaire samenwerking en kennis vanuit diverse sectoren te combineren kunnen we nu, vandaag, al veel betere omgevingen maken. En met die input gaan wij nu aan de slag.