Vitaal ZorgVast vierde haar jubileum met Designing Health

30 oktober 2017 13:45

Vorige week vierde Vitaal ZorgVast haar 10-jarig bestaan op de Dutch Design Week in Eindhoven met een aantal interactieve debatten onder de titel Designing Health.  Designing Health bracht zorgbestuurders, beleggers, specialisten, architecten, bouwers, adviseurs én designers bijeen om te discussiëren over de gevolgen van innovaties in de wereld van de zorg. De Dutch Design Week laat zien dat innovaties niet langer zijn voorbehouden aan de zorgsector maar juist van buiten komen.

Startend met een rondleiding over de Dutch Design Week werden de raakvlakken tussen de werelden van zorg en design en de veranderende zorgmarkt verkend. De rode draad was dat alle vernieuwingen draaien om de kwaliteit van leven voor bewoner en patiënt. Technologie staat niet meer op zichzelf. Jonge designers integreren technologie en zorg. Ze zijn in staat om out-of-the-box te denken vanuit de behoeften van gebruiker, verzorger en patiënt. Veel nieuwe ideeën zijn toepasbaar buiten de muren van ziekenhuis of zorggebouw. Indrukwekkend is de snelheid waarmee nieuwe concepten en technieken hun intrede doen en bijdragen aan meer eigen regie. Voorbeelden als robots en drones die verzorgers kunnen ondersteunen, apparaten die zonder mensenhanden opereren en apps en tools voor zelfdiagnose en –behandeling.
 
Er werd tevens stilgestaan bij nieuwe woonzorgconcepten met meer regie voor mensen met een beperking, de introductie van andere vormen van financiering en beheer, meer hybride samenwerkingsvormen, waar zorgvragers zelf een rol zullen gaan spelen. Ook werd gesproken over het verder beperken van de verblijfsduur in ziekenhuizen en mogelijke boetes bij overschrijding van objectief gestelde normen voor ligdagen, dit alles als stimulans om slimmer en beter te werken. Over poliklinieken die zijn ingericht op de behoefte van de patiënten en niet op de arts. Over businessmodellen waarbij acute en planbare zorg uit elkaar gehaald worden waardoor er in de zeer nabije toekomst minder vierkante meters nodig zijn.

Verschillende invalshoeken, verschillende meningen maar één ding waar iedereen aan tafel het mee eens was: we kunnen meer van elkaar leren. Door werelden met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe ideeën die we in de zorgconcepten van morgen al kunnen toepassen. Samen bouwen we de toekomst; dat is Designing Health. 

Bekijk de fotoreportage.