Over ons

Het doel van uw organisatie is het leveren van goede zorg. Daar ligt de focus van u en uw medewerkers. Daarvoor wilt u de beschikbare middelen optimaal aanwenden. Het ontwikkelen en beheren van uw vastgoed brengt risico’s met zich mee. Veel van die risico’s passen niet bij uw profiel van zorgverlener, maar wel bij degene die de huisvesting daadwerkelijk kan ontwikkelen, realiseren en beheren. Met Vitaal ZorgVast als partner ontwikkelt u uw zorgvastgoed snel, met vroegtijdige zekerheid en optimale risicoverdeling.

Wij willen bijdragen aan een inclusieve, duurzame samenleving waar jong en oud zich thuis en welkom voelt. Met een team dat dicht bij de praktijk van de bouw, en van de ziekenhuis- en zorgorganisaties staat ontwikkelt Vitaal ZorgVast goede en betaalbare huisvesting die bijdraagt aan het welzijn van patiënten, cliënten én medewerkers. Dat is de missie van Vitaal ZorgVast. Ons team heeft een passie voor het aanpakken van complexe vastgoedvraagstukken, en een kloppend hart voor de zorgsector.

Het is onze kracht om vanuit uw zorgvisie strategisch vastgoedbeleid uit te denken en te realiseren in passende huisvesting. Vitaal ZorgVast heeft alle specialisten voor ontwikkeling van zorgvastgoed in huis. Onze diensten omvatten risicodragende projectontwikkeling en advisering op het gebied van haalbaarheid, planvorming, exploitatie, proces- en projectmanagement. Onze werkwijze hierin is daadkrachtig, integer en creatief!

Vitaal ZorgVast is erop gericht prestaties te leveren die zekerheid bieden. Goede huisvesting levert een bijdrage aan de financiële positie van een zorginstelling, maar ook aan een stevige concurrentiepositie in de regio. Bovenal biedt het de optimale en welkome omgeving voor patiënten, cliënten en medewerkers. Kortom, kwaliteit op alle gebied, voor alle betrokkenen.

Samen creëren wij zorgvastgoed om trots op te zijn.