Willeke Smit

Ontwikkelaar

Willeke heeft 15 jaar ervaring opgedaan bij gerenommeerde architectenbureaus met het realiseren van o.a. zorggebouwen. Deze ervaring past zij nu toe bij het ontwikkelen van zorggebouwen. Willeke inspireert graag mensen om in gezamenlijkheid een prettige werk- en leefomgeving te creëren.

Goede gebouwen zijn geen doel, maar een middel om nu en in de toekomst betere zorg te verlenen. De continue ontwikkelingen in de zorg vragen erom om op een ander manier over waarde van gebouwen na te denken. Een goed ontworpen zorgomgeving levert een positieve bijdrage aan het welzijn van cliënten/patiënten, bezoekers en medewerkers van een zorgorganisatie. De huisvesting zo geschikt mogelijk maken om mee te kunnen “bewegen” met technologische veranderingen en voortschrijdende inzichten over zorgverlening zonder dit welzijn uit het oog te verliezen. Samen met de opdrachtgever gaat zij graag de uitdaging aan om vastgoed te ontwikkelen dat past bij de bedrijfsvoering èn de gebruikers. Willeke is ervan overtuigd dat de toekomstwaarde van een gebouw mede bepaald wordt de mate waarin de gebruiker de omgeving ervaart.