Acuut centrum Diakonessenhuis Utrecht

Het consortium DiakPlus, bestaande uit Vitaal ZorgVast, BAM Bouw en Techniek, UN Studio en Arup heeft een masterplan gemaakt voor het terrein van het Diakonessenhuis Utrecht. Het masterplan is gebaseerd op een integrale aanpak, ontwerpen vanuit de exploitatiegedachte en focus op de eindgebruiker. De ontwikkeling en realisatie van het Acuut centrum vormt onderdeel van het Masterplan Diakonessenhuis. Deze nieuwbouw bestaat uit 5 bouwlagen met onder andere IC’s, 9 uitbreidbare OK’s, CSA en ondersteunende ruimten.

Het centrum is gerealiseerd door BAM Bouw en Techniek in een ziekenhuis in bedrijf. Zeker in een bestaande ziekenhuisomgeving, is een ongestoorde doorgang, prioriteit nummer één van het ziekenhuis. Voorbereiden op zo min mogelijk verstoring tijdens de realisatie is al vanaf de ontwerpfase expliciet meegenomen in de planvorming voor de nieuwbouw. Door goede onderlinge afspraken tussen gebruikers en uitvoerder over werkmethodiek, logistiek en voorwaarden vanuit het primair proces is de realisatie voor beide partijen verlopen, en met zo min mogelijk hinder in de bedrijfsvoering van het ziekenhuis.