Dagactiviteitencentrum SEIN Cruquius

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) wordt door Vitaal ZorgVast geadviseerd bij de planvorming voor de nieuwbouw van een activiteitencentrum op het terrein van de Cruquiushoeve. Het activiteitencentrum gaat ruimte bieden aan dagbesteding en recreatieve activiteiten voor ca. 300 cliënten.

Coproductie gebiedstransformatie

Een aantal jaren geleden heeft SEIN een deel van haar terrein in Cruquius verkocht aan AM, die het in de komende jaren ontwikkelt tot landgoed Wickevoort, een nieuwe woonwijk met circa 750 woningen en een stadsboerderij. Het bood SEIN de gelegenheid het resterende terrein te herontwikkelen: negen woonzorggebouwen voor ongeveer bijna 100 cliënten, een gezondheidscentrum, kantoorruimten, facilitaire ruimten en een school voor passend onderwijs. Het realiseren van een activiteitencentrum is de laatste fase. Deze ontwikkeling is een voorbeeld van omgekeerde integratie. Door het naar binnen trekken van de omgeving en nieuwe inwoners in het gebied worden cliënten, mensen met een ziekte of beperking, onderdeel van de ‘normale’ samenleving.

BAM Bouw en Techniek regio Noordwest, heeft de herontwikkeling voor SEIN opgepakt en gerealiseerd. Een mooi voorbeeld van hoe een coproductie van AM, BAM, Vitaal ZorgVast en een zorgorganisatie SEIN een gebiedstransformatie kan plaatvinden voor een zeer diverse doelgroep met een variëteit aan functies.

Haalbaarheidsonderzoek

Vitaal ZorgVast adviseert SEIN bij de nieuwbouwplannen voor het activiteitencentrum door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan de ontwerpfase. Er is een programma van eisen opgeteld met de gebruikers. Deze dient als basis voor de financiële analyse waarin investeringskosten, vastgoedexploitatie en gebruikersexploitatie bijeen zijn gebracht. De besluitvorming rondom dit advies vormt de basis voor het verdere ontwerp van het dagactiviteitencentrum.