De Peelhorst Amsterdam

Voor Stichting PuurZuid (nu Vivium geheten) heeft Vitaal ZorgVast een woonzorggebouw voor senioren ontwikkeld. Het gebouw bestaat uit 35 levensloopbestendige huurappartementen en een parkeerkelder. De appartementen hebben een oppervlakte van 60 tot 90 m2. Er zijn zowel twee- als driekamerappartementen Het woongebouw is gelegen in Amsterdam Zuid.

Wonen (met facultatieve zorg- en dienstverlening)

De woningen zijn geschikt voor zelfstandig wonende ouderen. Het gebouw en de appartementen zijn dorpelloos en rolstoeltoegankelijk. Elk appartement heeft een groot terras of balkon. Ieder appartement is voorzien van een ruime badkamer en kent een grote hoofdslaapkamer. Het betekent dat bij een mogelijke zorgvraag hulp eenvoudig kan worden geboden.  Zorgdiensten kunnen worden afgenomen in en van het nabijgelegen zorgcentrum Torendael van Vivium, maar ook van andere zorgorganisaties

Woonkwaliteit

Het project is een inbreiding in het gebied, waarbij respect is voor de bestaande omgeving en verlevendiging van het maaiveld is ontstaan. De kavel is gelegen in een modernistische wijk. De nieuwbouw is een voortzetting van de paviljoen-architectuur.  Grote raampartijen bieden ruim en vrij zicht op de omgeving. De centrale zone in het gebouw, ingericht voor sociaal leven, is voorzien van twee lichthoven die een bijdrage leveren aan de verblijfskwaliteit. De keukens van de woningen hebben met een raam contact met deze binnenstraat en vice versa. Zelfstandig, samen wonen.

Kanteling in de bouwkolom

Vitaal ZorgVast heeft bij dit project opgetreden als ontwikkelaar. Ontwikkelaar, ontwerpers en aannemende partij zijn allen onderdeel van BAM groep nv. Dat maakt dit project tot een uniek voorbeeld van de kanteling in de bouwkolom in dit marktsegment. Door een projectgerichte aanpak met het belang van opdrachtgever en eindgebruiker voor ogen is binnen budget en met vroegtijdige prijszekerheid een gebouw van hoogwaardige kwaliteit gerealiseerd.