Ikenhiem Beetsterzwaag

Ikenhiem in Beetsterzwaag is een van de locatie van ZuidOostZorg. De huidige huisvesting is ooit neergezet als tijdelijke huisvesting en verouderd. De zorginstelling heeft Vitaal ZorgVast gevraagd om een haalbaarheidsstudie te verrichten voor de ontwikkeling van nieuwbouw.

Het nieuwe Ikenhiem zal zorg gaan bieden aan ouderen in een beschutte woonomgeving en met zorg op maat. Het is de wens van ZuidOostZorg om een duurzaam ‘state of the art’ woongebouw te realiseren. Een gebouw dat mee kan bewegen met toekomstige woonwensen en zorgvragen. Door Vitaal ZorgVast is een haalbaarheidsstudie opgesteld.

In de haalbaarheidsstudie is een verkenning gedaan vanuit een breed perspectief teneinde de businesscase zo breed mogelijk in beeld te brengen. Op basis van het zorgconcept is een marktonderzoek uitgevoerd en is een structuurontwerp ontwikkeld. Investerings- en exploitatiekosten zijn afgezet tegen de mogelijke opbrengsten. Het onderzoek is afgerond met een advies voor verdere ontwikkeling.