Maasziekenhuis Pantein Boxmeer

Maasziekenhuis Pantein maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Zorg- en leerpark Sterckwijk in Boxmeer. Het ziekenhuis, het naastgelegen Zorg- en Dienstengebouw en de parkeervoorzieningen zijn ontwikkeld in een innovatief samenwerkingsverband van Maasziekenhuis Pantein en Vitaal ZorgVast. 

'Dit project is een bewijs temeer dat het goed mogelijk is om bouw- en zorgwereld tot elkaar te laten komen'

aldus dhr. R. Verreussel, ex-bestuurder van het Maasziekenhuis

Prijsvaste ontwikkeling

Het Maasziekenhuis Pantein en Vitaal ZorgVast hebben voor dit project een partnership gesloten voor de ontwikkeling, realisatie, het onderhoud en beheer van het nieuwe ziekenhuis en omliggend zorgvastgoed. Vitaal ZorgVast heeft  de risico’s zoals mogelijke kostenoverschrijdingen tijdens de bouw overgenomen en vervolgens de realisatie bij BAM gecontracteerd in een Design , Build en Maintain overeenkomst. Het onderhoud is voor 20 jaar door BAM gecontracteerd. In slechts 3,5 jaar is het ziekenhuis ontworpen en gerealiseerd. Het resultaat van de samenwerking is waardevast zorgvastgoed, waar banken ook in tijden van kredietcrisis financiering voor hebben verstrekt. 

Lifecyclebenadering

Het uitgangspunt van het project is het bieden van een hoge kwaliteit, gebaseerd op de laagste kosten over de hele levensduur van de huisvesting. Een lifecycle-benadering. Door de bouwende en onderhoudende partij vroeg in het proces te betrekken is er een integraal ontwerp ontstaan waarin materiaalkeuzes, energieverbruik en onderhoudsaspecten zijn meegenomen. Dit levert op dat in de realisatie voor duurzame en onderhoudsvriendelijke systemen is gekozen. Deze leveren op de lange termijn besparingen op in zowel de vastgoed- als zorgexploitatie.

Planetree

Pantein levert zorg vanuit de Planetree-benadering, mensgerichte zorg. Deze benadering is uitgangspunt voor het ontwerp: een helende omgeving door een uitnodigende, menselijke uitstraling en het bieden van privacy en veiligheid. Men ziet dit onder andere terug in de ligging van het gebouw met zicht op de omgeving, een uitnodigend en omsloten entreeplein,  een logische opvolging van afdelingen en de geboden privacy met eenpersoonskamers. Waar mogelijk is daglichttoetreding gerealiseerd, zelfs in de OK’s en IC’s. Rust en overzicht voor iedereen. Planetree staat niet alleen voor optimale patiëntenzorg, maar ook voor een optimaal werkklimaat.

Ziekenhuisvastgoed in belegging

Het naast het ziekenhuis gelegen Zorg- en Dienstengebouw is verkocht aan Syntrus Achmea Vastgoed en werd daarmee het eerste ziekenhuisvastgoed in belegging.