Masterplan terrein Diakonessenhuis Utrecht

In opdracht van het Diakonessenhuis heeft het consortium DiakPlus een masterplan gemaakt voor ontwikkelingen op het terrein van het Diakonessenhuis. BAM Bouw en Techniek en Vitaal ZorgVast vormden het consortium DiakPlus met UN Studio en Arup als adviseurs. De opdracht is verworven op basis van de economische meest voordelige inschrijving.

Het masterplan is een multifunctioneel, flexibel en financieel onderbouwd plan. Ruimten die overdag dienstdoen als kantoor, kunnen ’s avonds worden opengesteld in kleinere units en dienst doen als cursusruimten of behandel- of spreekkamers. De uitkomsten hiervan zijn op vele terreinen positief: anticiperen op nieuwe zorgconcepten, optimaal ruimtegebruik en een leefbare, levendige omgeving, ook ’s avonds. Doordat de gebouwen optimaal benut worden draagt het bij aan de verhuurbaarheid, en aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het ziekenhuis. In het masterplan is multifunctionele uitbreidbaarheid opgenomen. Er kunnen woningen voor personeel op het terrein worden toegevoegd, met commerciële functies in de plint. Uitbreiding van het Diakonessenhuis zelf is mogelijk gemaakt, met gegarandeerde functionele en logistieke aansluiting op de nieuwe zorggebouwen. Het masterplan is een raamwerk dat deze veranderingen mogelijk maakt met behoud van kwaliteit en samenhang van de omgeving.

DiakPlus is betrokken in opvolgende nieuwbouwprojecten op het terrein van het Diakonessenhuis Utrecht.