Wendhorst Heerde

Voor Viattence ontwikkelt Vitaal ZorgVast een nieuw thuis met een innovatief zorgconcept. Op de huidige locatie van Wendhorst in Heerde komen 12 woongroepen met elk 8 bewoners met ouderen met dementie.

Kleinschalig wonen in een nieuwe inclusieve buurt

Het uitgangspunt is Kleinschalig wonen, ‘bijna net als thuis’, met alle eisen die er aan toekomstige ouderenzorg gesteld worden. Er wordt in een hofstructuur gebouwd om geborgenheid te creëren. In de woningen gaan bewoners boven slapen en beneden wonen. De knusse tuin wordt betrokken bij het wonen, waardoor bewoners aangemoedigd worden naar buiten te gaan. De gebouwen zijn gepositioneerd richting de nieuw te bouwen wijk, waardoor ontmoeting een natuurlijk proces is.

De zorgwoningen komen op een deel van de huidige locatie van de Wendhorst. Op het resterende deel worden circa 50 particuliere woningen gebouwd. Met dit nieuwbouwplan verdwijnt het grote regionale verpleeghuis Wendhorst. Het resultaat is een nieuwe leef- en werkomgeving voor de bewoners en medewerkers van Viattence en de inwoners van Heerde. Een inclusieve samenleving. De visie van Viattence over wonen met zorg sluit naadloos aan op de visie van Vitaal ZorgVast ten aanzien van toekomstbestendig en waardevast vastgoed creëren.

Ontwikkelen, realiseren en beheren in partnerschap

De betrokken partijen - Viattence, Vitaal ZorgVast, belegger Apollo Zorgvastgoed en BAM - zijn een relatie aangegaan voor de ontwikkeling, financiering, realisatie en het 25 jarig onderhoud van de zorgwoningen. BAM Wonen zal de appartementen bouwen waarna Apollo Zorgvastgoed het gebouw afneemt. Viattence huurt de zorgappartementen.