Zaans Medisch Centrum Zaandam

Lean Led Hospital Design

Het Zaans Medisch Centrum is als eerste ziekenhuis in Europa ontworpen, ontwikkeld en gerealiseerd volgens de Lean Led Design Methode. [hyperlink naar thematekst LEAN].  Elke handeling in het zorgproces wordt beoordeeld op toegevoegde waarde voor de patiënt en het voorkomen van verspilling. Zowel in tijd, ruimtebehoefte, afstand, materialen als kosten. Het nieuwe ziekenhuis biedt een ‘healing environment’ [link naar thematekst], waar patiënten en medewerkers zich welkom voelen. Een heldere routing, privacy, veel daglicht en positieve afleiding dragen bij aan een omgeving die niet voelt als een ziekenhuis, maar als een plek die daadwerkelijk bijdraagt aan welbevinden en herstel.

Het ziekenhuis is een compact gebouw dat het primaire proces optimaal ondersteunt. Het heeft een heldere opbouw met twee verdiepingen voor de polikliniek, twee voor de verpleegafdelingen en een multifunctionele, flexibele laag daartussen. Waar mogelijk zijn de ruimtes gestandaardiseerd ten behoeve van uitwisselbaarheid en aanpasbaarheid. Het nieuwe Zaans Medisch Centrum is flexibel en toekomstbestendig.

Partners in alliantie

Voor de ontwikkeling zijn Vitaal ZorgVast en ZMC een alliantie aangegaan. Dit is een langjarig gelijkwaardig partnerschap voor ontwikkeling, realisatie en exploitatie. Door de alliantie is aan BAM opdracht verstrekt in de vorm van een design, build, maintain & operate contract. Deze werkwijze heeft geleid tot een bewezen lagere bouwprijs, lagere exploitatiekosten, en een hoge kwaliteit. Het nieuwe ZMC is het eerste ziekenhuis in Nederland dat in deze samenwerkingsvorm tot stand is gekomen.

Focus op exploitatie

Het ontwerp is tot stand gekomen met een sterke focus op zowel de zorg- als gebouwexploitatie. Niet alleen het beheer en onderhoud, maar ook de levering van energie en de dagelijkse schoonmaak zijn uitbesteed aan BAM. Vanuit de Total Cost of Ownership benadering zijn verregaande duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Door de samenwerking tussen ziekenhuis, ontwikkelaar, bouwer en exploitant is een ziekenhuisgebouw tot stand gekomen dat LEAN, efficiënt, flexibel en duurzaam is.