Zorgboulevard Rotterdam

Opdrachtgever Vestia ontwikkelde samen met Vitaal ZorgVast de Zorgboulevard Rotterdam. Het doel is om met een verzameling van zorg- en welzijn functies een grote impuls te geven aan gezondheid en werkgelegenheid in Rotterdam Zuid en omstreken. Deze Design & Build-opdracht omvatte de realisatie van de Zorgboulevard Rotterdam (Medimall), de bouw van een parkeergarage met 1.800 plaatsen en de inrichting van het openbare terrein naast het nieuwe Maasstad Ziekenhuis.

Samenwerking in de keten

Het unieke van Zorgboulevard Rotterdam is dat deze is ontwikkeld op basis van samenwerking tussen zorginstellingen, de overheid, maatschappelijke instellingen, onderwijs en commerciële bedrijven. De samenwerking werd bevorderd door het fysiek samenbrengen van de ketenpartners in de zorg. Dit heeft geleid tot innovatieve, betaalbare en integrale zorgdiensten. Er is onder meer een kraamhotel, een zorghotel, een psychiatrisch centrum en een centrale huisartsenpost gerealiseerd.

Integrale gebiedsontwikkeling

Het plan is een impuls voor Rotterdam Zuid. Het bevorderen van een gezonde levensstijl in de wijk is een van de gezamenlijke doelen. De bundeling van zorginstellingen en voorzieningen werkt drempelverlagend voor toegang tot zorg- en hulpverlening. Toegankelijkheid, gastvrijheid en een goede dienstverlening staan centraal. Daarnaast biedt de Zorgboulevard Rotterdam zo’n 4.000 arbeidsplaatsen vanuit 30 organisaties. Door alle voorzieningen is de boulevard een prettige locatie om te bezoeken en te werken, met één motto: “Alles voor elkaar op de Zorgboulevard.”

In 2008 is ten behoeve van de ontwikkeling de Zorgboulevard Rotterdam BV opgericht. Vitaal ZorgVast, het Maasstad Ziekenhuis en Vestia Groep werden allen voor 1/3 aandeelhouder van dit ontwikkelingsbedrijf. In 2014 heeft Vitaal ZorgVast haar aandelen overgedragen aan Maasstad Ziekenhuis.