Cure

Concentreren of spreiden. Efficiënte productieprocessen en toch een healing environment. Samenwerken in de keten. Sturen op gezondheidswinst. Het tekent de dynamiek in en rond ziekenhuiszorg en de invloed op uw vastgoed keuzes. De behoefte aan flexibiliteit ligt voor de hand.

Behalve om flexibilisering draait een vastgoedstrategie ook vooral om maatwerk.

Maatwerk van de financiering tot en met een goed plan om de lasten voor uw organisatie gedurende de exploitatieperiode zo laag mogelijk te houden. Hiermee zorgen we vroeg in het proces voor de zekerheid van een financierbaar plan.

Om dit te realiseren werken wij op transparante wijze samen en delen met u onze creativiteit en know-how.

De ontwikkelingen waar ziekenhuizen mee geconfronteerd worden zijn omvangrijk en divers. Nieuwe wet- en regelgeving. Marktwerking. Financiële risico’s. Patiënten worden mondiger, zijn kritischer en op zoek naar de beste kwaliteit voor hun zorg. Zij kiezen zelf. De gebouwde omgeving rondom kwalitatief goede zorg wordt hierbij steeds belangrijker. De technologie ontwikkelt zich in een snel tempo en de vergrijzing stelt nieuwe eisen aan zorgverlening. Aan ziekenhuizen de uitdaging om mee te ademen met de tijd.

Ziekenhuizen moeten hun onderscheidende koers bepalen. Ze staan voor de uitdaging om hun vastgoedstrategie aan te passen aan de eisen van zowel vandaag als morgen. Dat vraagt om slimme oplossingen, want een vastgoedstrategie is maatwerk. De nieuwe huisvesting kan niet los gezien worden van de omgeving. Het aanvullende dienstenaanbod en de daarvoor te realiseren gebiedsontwikkeling zijn sleutelfactoren geworden voor een duurzame toekomst. Binnen dit spanningsveld levert Vitaal ZorgVast als vastgoedpartner toegevoegde waarde.

Integrale aanpak, maatwerk en flexibiliteit als kernthema’s

De tijd dat een ziekenhuis een solitaire positie innam in de omgeving is lang geleden. Er ontstaat een nieuw zorglandschap waarin diverse partijen hun kansen grijpen. Dat biedt mogelijkheden voor ziekenhuizen. Het zorgaanbod wordt - zoals in het geval van zorgboulevards - steeds vaker gebundeld op nieuwe of herontwikkelde locaties. En uiteindelijk zullen patiënten snel van dat bredere en professionele aanbod gaan profiteren. Net zoals klanten in andere branches doen. Het ziekenhuis anno nu maakt deel uit van een complexe woon-, werk-, en leefomgeving en moet voldoen aan de toenemende eisen en verwachtingen die de omgeving stelt. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat de totstandkoming van de nieuwe huisvesting integraal wordt aangepakt. Met een weldoordachte overall strategie die alle aspecten van vastgoedontwikkelingen met elkaar verbindt. Integratie, maatwerk en flexibiliteit zijn wat ons betreft de komende jaren de kernthema’s als het gaat om vastgoed voor ziekenhuizen.